Wil jij ook een racelicentie?

In 24 uur je racelicentie

Inschrijven
 

Op volle snelheid over het circuit

In 24 uur je racelicentie

Inschrijven
 

Uitgebelanceerde begeleiding

In 24 uur je racelicentie

Inschrijven
 

Slagingspercentage van 95%

In 24 uur je racelicentie

Inschrijven
 

Gedreven instructeurs met passie voor autosport

In 24 uur je racelicentie

Inschrijven
 

Voor de rest van je leven een betere automobilist

In 24 uur je racelicentie

Inschrijven

Behaal in 24 uur

Je officiële racelicentie € 999

Inschrijven

Persoonsgegevens

      *
Achternaam: * Voorletters: *
Voornaam: * Geboortedatum: *
Adres: * Nationaliteit: *
Postcode: * Telefoonnummer: *
Woonplaats: * Mobiel: *
Land: * E-Mail: *
Eventuele race-ervaring / Opmerkingen:
Hoe kent u DRDA?

Cursusdag

Ja, ik heb een eigen auto
Automerk:
Type:
Cylinderinh.:
Bouwjaar:
   
  

Nee, ik wil een auto huren bij Dutch Race Driver Academy

Let op: per schadegeval eigen risico. Voor voorwaarden, neem contact op.

Ja, ik wil een helm kopen

Ja, ik wens een factuur voor de cursus te ontvangen.
Naam:
Bedrijfsnaam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Opmerking

Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden.

Ondergetekende, deelnemer aan dit evenement op Circuit Park Zandvoort, verklaart dat hij/zij zich bewust is van het feit dat deelname aan genoemd evenement zowel voor hem/haar als voor derden, inclusief bezoekers, publiek, pitstraatbemanning etc., alsmede voor zijn/haar goederen en/of goederen van derden, risico’s voor schade/letselschade/zaakschade en gevolgschade daaronder begrepen, inhoudt. De deelnemer neemt deze risico’s nadrukkelijk voor zijn/haar rekening. Dutch Race Driver Academy, Circuit Park Zandvoort en de OCA, hun respectievelijke bestuursleden, officials en medewerkers, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die de deelnemer in verband met dit evenement lijdt, tenzij die schade is te wijten aan opzet of grove schuld. De deelnemer verklaart dat hij/zij noch de Dutch Race Driver Academy, Circuit Park Zandvoort, KNAF, OCA, en/of hun respectievelijke bestuursleden, officials en medewerkers, noch de hierboven genoemde rechtspersonen en personen, aansprakelijk zal stellen of houden voor enige door hem/haar geleden schade, materieel of immaterieel, letselschade daaronder begrepen. De deelnemer verklaart zeker te weten dat de eigenaar van de auto waarmee wordt deelgenomen akkoord is met deelname van de auto aan dit evenement en zich bewust is van alle risico’s die hieruit kunnen voortvloeien. Ook verklaart de deelnemer dat uitsluitend hij/zij zelf de auto zal besturen en indien niet, hij alle risico’s van een eventuele andere bestuurder aanvaardt als de zijne, alsmede dat de auto voldoet aan de voor dit evenement geldende geluidsnormen. Onder deze vrijwaring vallen alle evenementsgebeurtenissen tijdens dit evenement.

Annuleren kan uitsluitend schriftelijk (email) tot uiterlijk twee weken vóór aanvang van de cursus. In geval van annulering binnen twee weken vóór aanvang van de cursus wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht.Globale programma-onderdelen

Begeleiding

Per cursus zijn er 20 coureurs / instructeurs die je begeleiden

Circuittraining

Uitgebreide briefing baankennis door instructeurs

Theorieles

Inns & outs van de regels op en langs de baan

Praktijkles

Met de racewagen de theorie in praktijk brengen op de baan

Lunch

Verzorgde lunch met de medecursisten en instructeurs

Wagenbeheersing

Verschillende soorten voertuigbeheersings techniek

Advies & Coaching

Advies en begeleiding voor vervolgtraject in de autoracerij

Examens

Intensieve kwaliteitstoets met slagingspercentage van 95%

De 24-uurscursus

DAG 1:
15:30 – 17:00 Ontvangst met instructie
17:00 – 18:30 Voertuigbeheersings oefening
18:30 – 19:00 Diner
19:00 – 21:30 Circuit-training
21:30 – 21:45 Inchecken hotel
21:45 – 23:00 Theorieles

DAG 2:
08:00 – 09:00 Ontvangst met ontbijt
09:00 – 12:00 Circuit-training
12:00 – 12:30 Lunch
12:30 – 15:50 Circuit-training
16:00 – 18:00 Praktijk & Theorie-examen
18:00 – 19:00 Borrelen, uitreiking certificaten & uitslag examen

Programma van de opfriscursus racecursus (onder voorbehoud):
08:00 – 09:00 Ontvangst met ontbijt
09:00 – 12:00 Circuit-training
12:00 – 12:30 Lunch
12:30 – 15:50 Circuit-training
16:00 – 18:00 Praktijk & Theorie-examen
18:00 – 19:00 Borrelen, uitreiking certificaten & uitslag examen